نقش مراکز رشد در حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان: تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

مکان : به صورت مجازی برگزار می گردد.

تاریخ : از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۲۰۰نقش مراکز رشد در حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان: تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

لینک ثبت نام: https://arakmu.ac.ir/workshop

آدرس وبینار:  Vc.arakmu.ac.ir/research


تعداد بازدید:۹۲۵