مداخلات توانبخشی به هنگام نوزادان بستری در nicu دبیر علمی سیده زینب بهشتی

مکان : دانشکده توانبخشی

تاریخ : از ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵۰تعداد بازدید:۴۴۲