تشخیص، درمان و توانبخشی در پوکی استخوان دبیر علمی سیده زینب بهشتی

مکان : دانشکده توانبخشی

تاریخ : از ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵۰تعداد بازدید:۴۲۱