مشکلات سیستم شنیداری مرکزی در سالمندان با تاکید بر اختلالات دژنراتیو دبیر علمی بهیه کهن سال

مکان : دانشکده توانبخشی

تاریخ : از ۰۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیتتعداد بازدید:۴۱۱