شنوایی شناسی از راه دور؛ فرصتها و چالش ها دبیر علمی بهیه کهن سال

مکان : دانشکده توانبخشی

تاریخ : از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵۰تعداد بازدید:۵۱۲