کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مکان : سالن امام جواد (ع) واقع در مجتمع پیامبر اعظم (ص) از ساعت ۸ تا ۱۲

تاریخ : از ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۰ تا ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۹

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۴۵کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

به اطلاع می رساند معاونت تحقیقات دانشگاه در نظر دارد کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی را با حضور آقای دکتر احسان شمسی گوشکی. استادیار اخلاق پزشکی. گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.در تاریخ 10مهر ماه در سالن امام جواد (ع) واقع در مجتمع پیامبر اعظم (ص) از ساعت 8 تا 12 برگزار نماید.

مهلت ثبت نام : تا  8 مهر ماه   و  ظرفیت کارگاه : حداکثر 45 نفر است.

متقاضیان بایستی در سامانه https://arakmu.ac.ir/workshop  ثبت نام نمایند.


تعداد بازدید:۱۷۳۶