کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر

مکان : سالن آموزش بیمارستان امیرالمومنین

تاریخ : از ۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۶ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۱۰۰کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر

بزرگترین پایگاه استنادی و چکیده مقالات جهان که بروزرسانی‌های بسیار گسترده‌ای در آن صورت گرفته است.

‏ScienceDirect 

▫️پلت‌فرم ژورنال‌ها و کتاب‌های الکترونیکی ناشر الزویر که بخش‌های ابتکاری در حال پیشرفت مانند PDF Reader که مجموعه‌ای از امکانات مقالات را فراتر از یک PDF Reader عادی در اختیار محققین قرار می‌دهد به آن اضافه شده است.

‏ScienceDirect Topics 

▫️صفحات موضوعی الزویر در رشته‌های مختلف علمی که به‌منظور جلوگیری از سردرگم شدن محققین در جستجوی اطلاعات متنوع در مواجهه با یک مفهوم جدید با استفاده از هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده است.

بزرگترین پایگاه استنادی و چکیده مقالات جهان که بروزرسانی‌های بسیار گسترده‌ای در آن صورت گرفته است.

‏ScienceDirect 

▫️پلت‌فرم ژورنال‌ها و کتاب‌های الکترونیکی ناشر الزویر که بخش‌های ابتکاری در حال پیشرفت مانند PDF Reader که مجموعه‌ای از امکانات مقالات را فراتر از یک PDF Reader عادی در اختیار محققین قرار می‌دهد به آن اضافه شده است.

‏ScienceDirect Topics 

▫️صفحات موضوعی الزویر در رشته‌های مختلف علمی که به‌منظور جلوگیری از سردرگم شدن محققین در جستجوی اطلاعات متنوع در مواجهه با یک مفهوم جدید با استفاده از هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده است.


تعداد بازدید:۱۲۹۳