کارگاه ترجمان دانش

تاریخ : از ۲۸ دی ۱۴۰۰ تا ۲۸ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت کل : ۲۰۰


کارگاه ترجمان دانش

اطلاعات مربوط به ساعت و روز برگزاری کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.


تعداد بازدید:۷۴۲