وبینار استانداردسازی، ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی بابت پلت فرم Mendeley Data

مکان : به صورت وبینار در بستر adobe connect برگزار می شود.

تاریخ : از ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۲ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۷

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۵۰وبینار استانداردسازی، ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی بابت پلت فرم Mendeley Data

لینک ثبت نام: https://arakmu.ac.ir/workshop/fa/event

لینک مجازی شرکت در کارگاه: https://vc.arakmu.ac.ir/research


تعداد بازدید:۱۳۱۱