همایش کشوری زایمان بیدرد

مکان : دانشگاه علوم پزشکی اراک، سالن زنده یاد کاظمی آشتیانی

تاریخ : از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵

طول دوره : ۵

ظرفیت کل : ۲۰۰


همایش کشوری زایمان بیدرد

لینک شرکت در وبینار: Vc.arakmu.ac.ir/research

لینک ثبت نام: https://arak.ircme.ir

21 بهمن ماه 1400


تعداد بازدید:۶۸۳