کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

مکان : به صورت مجازی برگزار می گردد.

تاریخ : از ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۹

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۱۰۰


کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

لینک ثبت نام جهت شرکت در دوره: https://arakmu.ac.ir/workshop


تعداد بازدید:۸۶۵