کارگاه آموزشی اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

مکان : به صورت مجازی و آفلاین برگزار می گردد.

تاریخ : از ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۷

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۱۰۰


کارگاه آموزشی  اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

به صورت مجازی و آفلاین برگزار می گردد.

زمان:

دوشنبه 23 اسفند ماه 1400

لغایت 12 اردیبهشت ماه 1401

مدرس:

سرکار خانم دکتر شبنم بزمی

دانشیار پزشکی قانونی

گروه اخلاق پزشکی، دانشکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


تعداد بازدید:۷۷۸