وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

مکان : لینک شرکت در وبینار: Vc.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۱ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۱۰۰وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

وبینار آموزشی با عنوان « اخلاق در طرح های فناورانه» با تدریس جناب آقای دکتر سعید بیرودیان دبیر محترم کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت مطبوع در روز سه شنبه مورخ 17 / 03 / 1401ساعت 14-12 برگزارمی گردد.

لازم به ذکر است ثبت نام از تاریخ 03 / 03 / 1401از طریق لینک https://arakmu.ac.ir/workshop/fa/event امکان پذیر می باشد.

لینک شرکت در وبینار: Vc.arakmu.ac.ir/research


تعداد بازدید:۲۰۲۰