کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

مکان : مکان کارگاه متعاقبا اعلام می گردد

تاریخ : از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۶ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۶

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۱۰۰کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

 هدف تبدیل هرچه بیشتر ایده ها به تحقیقات و پژوهش و رسیدن به مرحله ی نگارش،

 کارگاه آموزشی از ایده تا نگارش در اواخر هفته ی آتی برگزار می نماید.

 دکتر شاهین آخوندزاده (استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران) به عنوان مدرس در این دوره قصد دارد با استفاده از متد نوین آموزشی، جدیدترین روش ها را به اعضا بیاموزد.

ا هدف تبدیل هرچه بیشتر ایده ها به تحقیقات و پژوهش و رسیدن به مرحله ی نگارش، در نظر دارد کارگاه آموزشی از ایده تا نگارش در اواخر هفته ی آتی برگزار نماید.

 دکتر شاهین آخوندزاده (استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران) به عنوان مدرس در این دوره قصد دارد با استفاده از متد نوین آموزشی، جدیدترین روش ها را به اعضا بیاموزد.


تعداد بازدید:۱۱۷۹