کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

مکان : سالن کنفرانس امام جواد (ع) معاونت تحقیقات و فناوری

تاریخ : از ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۹

طول دوره : ۹ ساعت

ظرفیت کل : ۶۰کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک با همکاری مرکز مطالعات توسعه و آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه، کارگاه حضوری دو روزه "مرور نظام مند و متاآنالیز" را جهت اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه برگزار می نماید.

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی علاقه‌مندان با اجزای مختلف مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز و چگونگی انجام این نوع از مطالعات است. 


تعداد بازدید:۶۰۴