کارگاه ثبت بیماری و پیامدهای سلامت

مکان : سردشت - مجتمع پیامبر اعظم (ص) - ساختمان معاونت تحقیقات - طبقه دوم - سالن امام جواد (ع)

تاریخ : از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۴۰کارگاه ثبت بیماری و پیامدهای سلامت

تعداد بازدید:۱۴۷۲