کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

تاریخ : از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴۷ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۳

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۲۸۴