کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

تاریخ : از ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۸:۵۶ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۲

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیتعنوانساعت شروعساعت پایان
آشنایی با ساختار پتنت۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۳۶۷