کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

تاریخ : از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۹:۰۸ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۲

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیتعنوانساعت شروعساعت پایان
کارگاه آشنایی با ساختار پتنت۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
کارگاه آشنایی با رویکرد تجاری سازی۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۳۹۵