کارگاه انتخاب مجله جهت انتشار مقاله مدرس: دکتر کبیری

مکان : خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی - ستاد دانشگاه طبقه پنجم - سالن زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰

ظرفیت باقیمانده : 0

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.



محققان بعد از نگارش مقاله خود به دنبال بهترین مجله برای چاپ اثر علمی خود می‌گردند. اغلب پیدا کردن یک مجله مناسب پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بسیاری از محققان پیدا کردن مجله مناسب را با بهترین و با کیفیت ترین مجله موجود در حیطه علمی انها اشتباه می‌گیرند. منظور از بهترین مجله آنست که محقق مقاله خود را به مجله‌ای ارسال نماید که اولاً با حیطه مورد پژوهش وی هماهنگ باشد و دوم آنکه فرآیند پذیرش و چاپ بر اساس قدرت و کیفیت مقاله مورد قبول محقق باشد.کارگاه مذکور جهت کمک به اعضای محترم هیات علمی با حضور مدرس فرهیخنه جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت  برای انتخاب مناسب و اصلح مجله می باشد..   


تعداد بازدید:۲۳۷۴