مهارت های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

مکان : مجازی

تاریخ : از ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۷ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.
تعداد بازدید:۸۹۹