وبینار کاربردهای علم سنجی در فضای دانشگاهی

مکان : مجازی

تاریخ : از ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ تا ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۴ تا ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۵۰۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.
تعداد بازدید:۱۲۹۸