دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۶۳ مورد.
مهارت های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

مهارت های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

از ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

از ۰۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۰۶ آبان ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

از ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱