دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۶۳ مورد.
کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

از ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

از ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟

از ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

از ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی  اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

کارگاه آموزشی اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

از ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

از ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

همایش کشوری زایمان بیدرد

همایش کشوری زایمان بیدرد

از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

کارگاه ترجمان دانش

کارگاه ترجمان دانش

از ۲۸ دی ۱۴۰۰ تا ۲۸ دی ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر

کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر

از ۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۰