دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۲۵ تا ۳۶ مورد از کل ۵۴ مورد.
کارگاه مجازی  آموزشی تخصصی مالکیت فکری و ثبت اختراع

کارگاه مجازی آموزشی تخصصی مالکیت فکری و ثبت اختراع

از ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

شنوایی شناسی از راه دور؛ فرصتها و چالش ها دبیر علمی بهیه کهن سال

شنوایی شناسی از راه دور؛ فرصتها و چالش ها دبیر علمی بهیه کهن سال

از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

توانبخشی ضایعات ارتوپدیک- دبیرعلمی نازنین سرلک

توانبخشی ضایعات ارتوپدیک- دبیرعلمی نازنین سرلک

از ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

اصول جراحی دهان

اصول جراحی دهان

از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اصول آماده سازی دندان

اصول آماده سازی دندان

از ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اونله های زیبایی

اونله های زیبایی

از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مال اکلوژن کلاس ۳ از تشخیص تا درمان

مال اکلوژن کلاس ۳ از تشخیص تا درمان

از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰