بازدید تیم پایش امور مالی ستاد دانشگاه از واحد های مالی،تدارکات،انبارها ی تجهیزات و دارویی و همچنین بخش های درمانی

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۲:۵۵ کد : ۳۷۶۳۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۷۸
بازدید تیم پایش امور مالی ستاد دانشگاه از واحد های مالی،تدارکات،انبارها ی تجهیزات و دارویی و همچنین بخش های درمانی

در این بازدید که با حضور مدیر مالی دانشگاه و سایر اعضای پایشگر صورت گرفت و روند فرایندهای اجرایی در واحد های مذکور مورد بررسی و تیم پایشگر از نحوه اجرایی فرایندها ابراز رضایت کردند.

کلید واژه ها: فرآینهای اجرایی


نظر شما :