اخبار اصلی

کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده های ساوه و خمین برگزار شد گالری

کمیسیون دائمی هیئت امناء با حضور دکتر امانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، روسای دانشکده های ساوه و خمین، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین صابری و سایر اعضا مربوطه برگزار شد.

ادامه مطلب