اداره دریافت و پرداخت

تعداد بازدید:۳۶۷۸

آقای سید جلال علویان


حسابدار مسئول - رئیس اداره دریافت وپرداخت


معاونت توسعه مدیریت و منابع مدیریت مالی _ 610804


شرح وظایف : 

درصد پیگیری انجام شده در خصوص پرداخت بموقع حقوق شاغلین
درصد تفریق هزینه ها برمبنای اعتبارات واصله
صحت نظارت انجام شده در خصوص حساب های بانکی
درصد صحت اسناد تظیمی براساس دستورالعمل حسابداری تعهدی
صحت نظارت انجام شده منطبق برقانون
درصد گزارش صحیح و منتقی تهیه شده از اسناد مالی
پیگیری مستمر در جهت پرداخت بموقع حقوق شاغلین
پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته
نظارت و پیگیری در انجام پرداخت ها از طریق حسابهای بانکی مجاز
نگهداری و تهیه و تنظیم اسناد حسابها و صورت حسابهای مالی
نظارت بر امور مالی و نگهداری و تنظیم اسناد بر اساس دستورالعمل
تهیه گزارش از بیلان کاری و ارسال آن به مسئولین مافوق

خانم فاطمه صدقی

معاونت دریافت و پرداخت ستاد دانشگاه

شرح وظایف : 
تهیه و صدور اسناد حقوق و دستمزد پرسنل 
ثبت و کنترل درخواست وجه اسناد حقوقی کلیه واحدها و بررسی وثبت برنامه بودجه ای (فصول) اسناد حقوقی
شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف
تهیه و جمع آوری لیست کارانه پرسنل معاونت های (درمان ،دارو وغذا،دانشجویی ) و ستاد دانشگاه
تهیه و جمع آوری خط سیر و حکم ماموریت و صدور اسناد پرسنل معاونت های (درمان ،دارو غذا،دانشجویی، فوریتهای پزشکی و ستاد دانشگاه
تهیه و صدور مفاصا حساب شرکت های خدماتی و کارگری و خدمات پرستاری و غیره
کنترل و ثبت اسناد مالی و ثبت سامانه تعهدی 

 

خانم مریم آهنگرانی فراهانی 

حسابدار مسئول اداره دریافت و پرداخت 

شرح وظایف:
تهیه و تنظیم اسناد مربوط به شرکت های طرف قرداد با دانشگاه و ثبت حسابداری تعهدی آن ها 
تهیه و تنظیم اسناد مربوط به حق فنی پرسنل ستاد و کلیه واحدها و ثبت مربوط به اسناد تعهدی آنها 
تهیه و تنظیم اسناد پرداختی در حقوق ماهانه پرسنل به همراه سند تعهدی 
تهیه و تنظیم اسناد رفاهی پرسنل دانشگاه اعم از پول غذا. کمک هزینه مهد کودک. کمک هزینه معلولین. کمک هزینه های ازدواج. اسناد مربوط به سنوات و مرخصی پرسنل بازنشسته و... به همراه ثبت تعهدی به صورت سیستمی 
تهیه و تنظیم اسناد مربوط به ذخیره مرخصی و سنوات پرسنل ستاد و کلیه واحدها به همراه تهیه اسناد مربوط به ثبت تعهدی و کنترل آنها 
بررسی اسناد تعهدی واحدها و رفع مغایرت آنها 


آقای منصور احمری 


پست: کارشناس کامپیوتر


نام واحد سازمانی : معاونت توسعه مدیریت و منابع مدیریت مالی _ 610804
نام واحد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکزی - معاونت توسعه مدیریت و منابع - مدیریت مالی
سمت: سوپروایزر سیستم حقوق و دستمزد ستاد و واحدهای تابعه 

شرح وظایف:

کنترل حقوق و ارسال به خزانه جوابدهی کلی واحد ها نواقص سیستم حقوقی
ارسال به بازنشستگی کل سازمان خدمات درمانی
کنترل حقوق و ارسال به خزانه
دریافت فیش و حکم بازنشستگی ارباب رجوع
کنترل فیش و جوابدهی حقوقی و تغییر رمز عبور کاربران کلیه واحدهای تابعه
تجمعی و جمع آوری کل حقوق ستاد و واحد های تابعه
نصب سیستم پیام رسان مسنجر
تجمعی و جمع آوری اطلاعات پرسنلی کارگزینی و مالی
جمع آوری حقوق و سایر حقوق اضافه کار و ماموریت
بارگذاری فیش حقوقی شاغلین
جوابدهی کل بازنشستگان ستاد و واحد های تابعه

 

آقای منصور ساری  

پست ثابت سازمانی حسابدار مسئول دیون و بازنشستگی محل خدمت ستاد دانشگاه اداره دریافت و پرداخت

شرح وظایف:
رسیدگی بر اسناد مالی مبنی بر ضمایم مدارک پیوستی و مطابقت با دستورالعملهای مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی (صحت ضمایم پیوستی)
رسیدگی بر اسناد مالی از نظر ثبت اسناد بر اساس سیستم نوین مالی
تفکیک اسناد مالی از نظر اسناد رسمی و اسناد بایگانی
تهیه لیست ماهانه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان
تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص و شرکت‌ها
انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد
صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداخت‌های نقدی

 

خانم الهام رموک

پرسنل مالی                                                                                       

شرح وظایف:
بروز رسانی داده ها  و اطلاعات مالی مجموعه
انجام واریزی ها و دریافتی ها
رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد کارکنان
محاسبه حق بیمه پرسنل و تهیه فایل و ارسال آن به سازمانهای بیمه گر
تهیه فایل مالیات و ارسال آن به اداره مالیاتی
 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱