چشم انداز

تعداد بازدید:۵۹۶

چشم انداز مدیریت امور مالی


شفاف سازی و بهینه سازی اطلاعات مالی از طریق استقرار حسابداری تعهدی و استقرار سیستم قیمت تمام شده در کلیه سطوح خدمات و کمک به تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری و همچنین رسیدن به یک استاندارد جامع مدیریت اقتصادی منابع یک دانشگاه برتر کشوری طی 5 سال آینده برنامه ششم توسعه
 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰