هدف مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۴۸۴

ارتقای سیستم های مالی و حسابداری و ایجاد شفافیت مالی و قابل اتکا نمودن اطلاعات و گزارشهای مالی در جهت بهره گیری از شیوه های نوین علمی با همکاری مسئولین و کارشناسان خبره مدیریت امور مالی در جهت رسیدن به یک استاندارد و منابع مدیریت اقتصادی و تاثیر گذار که موجبات فراهم نمودن رضایتمندی ذینفعان دانشگاه می باشد. 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰