معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک:

عملکرد استان مرکزی در مقابله با کرونا در بازدید مسئولین وزارت بهداشت قابل قبول بود

۰۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۷ کد : ۱۲۸۹۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۹
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پیرو تصمیمات اخذ شده و با توجه به افزایش آمار بستری تقریباً تمام ظرفیت بیمارستان آیت الله خوانساری به بیماران کرونایی اختصاص داده شده و بیماران هماتولوژی و انکولوژی به بخشی از ظرفیت در نظر گرفته شده در بیمارستان امیرکبیر انتقال داده شدند.
عملکرد استان مرکزی در مقابله با کرونا در بازدید مسئولین وزارت بهداشت قابل قبول بود

به گزارش وب دا مرکزی، دکتر بهمن صادقی سده در جلسه تحول سلامت با مدیران و روسای بیمارستان ها و شبکه های درمانی، با توجه به این جابجایی اهمیت حضور نماینده فعال از سوی معاونت غذا و دارو در بحث تامین دارو و مدیریت انبارها را ضروری دانست و تاکید کرد: باید مداخله جدی در بحث داروها و تامین تجهیزات زیر نظر معاونت غذا و دارو صورت بگیرد که با مشکل روبرو نشویم.

وی افزود: با توجه به مشکل کمبود داروهای آنتی ویرال، تمامی روسای بیمارستانها و مراکز درمانی موظف هستند فلوچارتی به منظور تجویز داروها تنظیم نموده و به دقت بر تجویز این داروها رصد داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک، شاخص MMR را عملکرد مهم دانشگاه دانست و گفت: به منظور تقویت این شاخص باید برای مادران باردار و پرخطر مبتلا به کرونا کمیته ای تشکیل شود و تریاژ دقیق تری نسبت به قبل داشته باشند و در نهایت یک مسیر مجزا و جدا برای درمان آنها در نظر گرفته شود.

دکتر صادقی در پایان از تمامی روسای بیمارستان ها و پرسنل مراکز درمانی تشکر و تقدیر نمود و خاطرنشان کرد: به خود می بالیم که پرسنل فداکار و دلسوزی در حال ارائه خدمت هستند چرا که در بازدید از سوی وزارتخانه عملکرد استان مرکزی در این راستا قابل قبول و دفاع بود.


( ۱ )

نظر شما :