اخبار اصلی

اقتصادی سالم، جانی سالم و تندرستی می خواهد

اقتصادی سالم، جانی سالم و تندرستی می خواهد جدید

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک که در برنامه تلویزیونی پزشک شما حاضر شده بود، خطاب به مردم به خصوص کسبه که با اعمال محدودیت های کرونایی مجبور به تعطیلی و تغییر برخی از عادت های زندگی خود شده اند، گفت: هیچ چیز مهم تر از سلامتی نیست، حتی پول!

ادامه مطلب
تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از خیرین حوزه سلامت / کمک ۸۴۰ میلیون تومانی خیرین به حوزه سلامت در آبانماه

تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از خیرین حوزه سلامت / کمک ۸۴۰ میلیون تومانی خیرین به حوزه سلامت در آبانماه جدید

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: خیرین حوزه سلامت نقش بسیار مهمی در تامین و ارتقای سطح سلامت در جامعه به خصوص در این روزهای پر فراز و نشیب کرونایی می توانند ایفا کنند.

ادامه مطلب