بازدید مدیریت منابع مالی و حسابداری دانشگاه و مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اراک از روند شمارش و ثبت شمارش انبارگردانی انبارهای فوریتهای پزشکی اراک

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۱ کد : ۳۳۰۶۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۳
بازدید مدیریت منابع مالی و حسابداری دانشگاه و مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اراک از روند شمارش و ثبت شمارش انبارگردانی  انبارهای فوریتهای پزشکی اراک

بازدید مدیریت محترم منابع مالی و حسابداری دانشگاه و مدیریت محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اراک از روند شمارش و ثبت شمارش انبارگردانی انبارهای فوریتهای پزشکی اراک

کلید واژه ها: انبارگردانی فوریت های پزشکی


نظر شما :