بازدید معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی  ، مدیر منابع مالی و حسابداری ، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی جهت تعیین محل احداث پانسیون پرستاران شهرستان آشتیان

۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۶ کد : ۳۶۷۴۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۱
بازدید معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی  ، مدیر منابع مالی و حسابداری ، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی جهت تعیین محل احداث پانسیون پرستاران شهرستان آشتیان

بازدید معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی  ، مدیر منابع مالی و حسابداری ، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی جهت تعیین محل احداث پانسیون پرستاران شهرستان آشتیان

در این بازدید چند جایگاه جهت احداث پانسیون پرستاران شهرستان آشتیان توسط مدیر شبکه و مدیریت بیمارستان به مدیران دانشگاه معرفی گردید که پس از بررسی ها یکی از محل ها جهت احداث مورد تائید قرار گرفت.

کلید واژه ها: آشتیان پانسیون پرستاران


نظر شما :