نظرسنجی

عملكرد مرجعيت علمي دانشگاه
 • 0
 • .به نظر شما عملكرد مرجعيت علمي در راستاي پيش برد سياست هاي دانشگاه چگونه بوده است
  1
 • يك مورد را انتخاب كنيد*
  عالي
  خوب
  متوسط
  ضعيف
  2
 • نظر شما*توضیح بیشتر
  3