اعضای هیات علمی کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه (آلاینده ها)

تعداد بازدید:۳۳۶
John

دکتر محمدجواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

John

دکتر فرهاد قمری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

پست الکترونیک: 

John

دکتر محسن شمسی

مدیر گروه کارشناسی بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی : PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر نسرین روزبهانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: roozbahani@arakmu.ac.ir

John

دکتر رحمت اله مرادزاده

مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک: moradzadehr@arakmu.ac.ir  

ایمیل آکادمیک: moradzadehr@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر حامد جعفری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیکی: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر فرهاد وحید

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیکی:  farhadvahid@outlook.com

 

Jane

دکتر بهروز کریمی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Mike

دکتر امیر الماسی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیک:   Amiralmasi2007@gmail.com 

Jane

دکتر حامد آقایی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک: h.aghaei@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر مهدی اصغری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

پست الکترونیک:  Asghari@arakmu.ac.ir

کلید واژه ها: دانشکده بهداشت اراک مرجعیت علمی دانشگاه