روسای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تدابیر جدی برای کنترل بیماری کوید-۱۹ شدند

۲۸ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۰ کد : ۱۳۳۷۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۹۱
روسای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تدابیر جدی برای کنترل بیماری کوید-۱۹ شدند

    روسای  دانشکده ها  و  دانشگاه  های  علوم  پزشکی  سراسر  کشور  در  نامه ای  به  وزیر  بهداشت  خواستار پیاده سازی تدابیر جدی برای کنترل بیماری کوید19 شدند :

جدی تر شدن رویکردهای مدیریت فرابخشی و افزایش هماهنگی های بین بخشی به بحران همه گیری کرونا

 پیگیری تعطیلی حداقل دوهفته ای سراسری همراه با اعمال محدودیت جدی در سفرهای بین شهری و رفت و آمد های غیر ضروری درون شهری همگام با ادامه محدودیت های اعمال شده قبلی

 نظارت همه جانبه و موثر بر نحوه اجرایی شدن اقدامات و نیز برخورد قاطع و بازدارنده با برگزارکنندگان هرگونه گردهمی و تجمع  در سراسر کشور

کلید واژه ها: کرونا کوید19 روسای دانشگاه های علوم پزشکی


( ۱ )