مدیریت روابط بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

همایش ها و نمایشگاه ها

تقویم

  • ۱۱ بهمن
    روز جهانی جذام
  • ۱۴ بهمن
    روز ملی فناوری فضایی
  • ۱۵ بهمن
    روز جهانی سرطان