اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی با رویکرد عدالت و تعالی نظام سلامت با حضور مسئولین حوزه سلامت و معاونین و مدیران، کارشناسان بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۴ کد : ۲۶۳۱۲ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۵۸۵
در این اجلاس به مسائلی اعم از موارد زیر پرداخته شد: ۱- برای رسیدن به مرجعیت علمی، ناگزیر به داشتن همکاریها و ارتباطات بین المللی هستیم . ۲- ضرورت رسیدن به ادبیات مشترک بین مدیریت بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه بین الملل ستاد وزارت بهداشت ۳- رعایت ملاحظات در تعاملات بین المللی شاید کمی کار را دشوار تر کند اما میتواند از بروز بسیاری از حاشیه هاو مشکلات جلوگیری گند. ۴- کنشگر تشریفات امانتدار یک کشور، یک نظام و فرهنگ یک کشور است که در مراودات دیپلماتیک باید مواردی چون آداب لباس پوشیدن، انجام مذاکره، دانستن زبان و غیره در شکل کار را مد نظر قرار دهد. ۵- کمیته بین الملل باید تلاش کند که شاخصهای نظام سلامت را با استفاده از ظرفیتهای بین المللی بطور کمی و کیفی ارتقا بخشد.
اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

در اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شد؛ 

برای رسیدگی به مرجعیت علمی، ناگزیربه داشتن همکاریها و ارتباطات بین المللی هستیم. 

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد. 

به گزارش وبدا، در این نشست دکتر محمد حسین نیک نام، مدیر کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت اظهار داشت: تعاملات بین المللی از اولویت های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. 

وی افزود: برای رسیدگی به مرجعیت علمی، ناگزیر به داشتن همکاریها و ارتباطات بین المللی میباشیم. دکتر نیک نام بر اهمیت رسیدن به ادبیات مشترک بین مدیریت بین الملل های دانشگاه ها و حوزه بین الملل ستاد وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: رعایت ملاحظات در تعاملات بین المللی شاید کمی کار را سخت تر کند اما میتواند از بروز بسیاری از حاشیه ها و مشکلات جلوگیری نماید. 

در ادامه در این نشست، دکتر مهدی هنردوست، مدیر کل تشریفات وزارت بهداشت وزارت امور خارجه به تشریح شکل و محتوای کار در حوز تشریفات امانتدار یک کشور، یک نظام و فرهنگ یک کشور میباشد که در مراودات و ارتباطلات، عرضه توانمندی ها و دریافت تقاضا و کسب اطلاعات لازم از کارهای محتوایی در تشریفات میباشد. 

دکتر هنردوست هماهنگی و انسجام بین مدیریت بین الملل دانشگاه ها با حوزه بین الملل ستاد و همچنین حوزه بین الملل ستاد و وزارت امور خارجه را مورد تاکید قرار داد. 

سپس دکتر علی نمکی، مشاور و دستیار امور ویژه وزیر به اهم مسئولیت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره جدید پرداخت و تصریح کرد: شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت دارای کمیته های مختلف بوده که یکی از این حوزه ها کمیته بین الملل میباشد که باید تلاش کند که شاخصهای نظام سلامت را با استفاده از ظرفیتهای بین المللی بطور کمی و کیفی ارتقا بخشد. 

در ادامه این نشست سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اصفهان و تهران، به بیان فعالیتهای بین المللی خود پرداختند. 


( ۴ )