وبینار

Learning from Midwives at Work During a Pandemic

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۵ کد : ۲۶۷۸۱ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۵۳۶
Learning from Midwives at Work During a Pandemic
Learning from Midwives at Work During a Pandemic

با همکاری مرکز آموزش مجازی و مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد 1401 از ساعت 10:00 الی 12:00 به وقت ایران برگزار میگردد.با همکاری مرکز آموزش مجازی و مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد 1401 از ساعت 10:00 الی 12:00 به وقت ایران برگزار میگردد.

https://vemazums.com/midwifery