خبر

مذاکره مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با هیئت هندی

مذاکره مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با هیئت هندی
۲۸ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ کد : ۲۷۹۲۰ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۵۷۸
مذاکره مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با هیئت هندی
مذاکره مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک  با هیئت هندی

مذاکره مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با هیئت هندی