وبینار

سری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۹ کد : ۳۰۵۴۰ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۳۵۵
سری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی

مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری سایر مراکز این دانشگاه، سری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی با عنوان "نسبت علم با علم سنجه های علمی " برگزار مینماید که جلسه چهارم کارگاه های فوق الذکر با تایید و تمرکز بر مقایسه های نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها از ساعت 10 -12 روزدوشنبه مورخ 23 / 08 / 1401 با تدریس: 
1- جناب آقای دکتر محمد هیوا عبد خدا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
2- آقای دکتر عبد الحسن کاظی - مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی 
با امکان شرکت علاقه مندان به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. 
لینک شرکت در کارگاه: 
adobe connect : https://vc.tbzmed.ac.ir/RDCC