دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه شش آمایش کشور

تعداد بازدید:۱۴۶۶

لینک حوزه امور بین الملل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه شش آمایش کشور:

                                                                                      

                                                                

1. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان                                  2. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی البرز

                                                                                  

                                                                            

3. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قزوین                                      4. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قم

                                                                       

5. مدیریت بین الملل دانشکده علوم پزشکی ساوه                                       6. مدیریت بین الملل دانشکده علوم پزشکی خمین

 

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده علوم پزشکی ساوه دانشکده علوم پزشکی خمین دانشگاه علوم پزشکی البرز

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۷