پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۶۳

آخرین ویرایش: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲


پیگیری جایزه جوانی (ماده 20) مربوط به کدام واحد است؟

برای کارکنان محترم غیر هیات علمی از طریق واحد کارگزینی و سپس واحد مالی محل خدمت 

برای اعضای محترم هیات علمی از طریق دفتر امور هیات علمی معاونت آموزش

مدارک مورد نیاز برای دریافت جایزه ماده 20 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

کپی صفحات اول و  دوم شناسنامه خود و همسر 

کپی صفخه اول شناسنامه فرزند

کلید واژه ها: قاتون حمایت از خانواده