اداره پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار اصلی

بازدید از کلینیک امام رضا (ع)
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۸

بازدید از کلینیک امام رضا (ع)

بازدید از بیمارستان امام (ع) کمیجان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۳

بازدید از بیمارستان امام (ع) کمیجان

بازدید از بیمارستان مهر خنداب
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۱

بازدید از بیمارستان مهر خنداب