لیست پیشنهادات ارائه شده در شش ماهه دوم ۹۷

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیپذیرشعدم پذیرشتوضیحات
1بیمارستان طالقانیقراردادن جایگاهی در سرویس بهداشتی آقایان وبانوان جهت نمونه های ادرار ومدفوععدم پاسخ از سوی ارزیاب
2معاونت آموزشاز آنجاییکه کلیه ی نامه های صادره پس از امضا توسط مسئولین، جهت ثبت صادره به دبیرخانه ارجاع می گردند پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ گردد کلیک های اضافی حذف و سیستم بطور خودکارتمامی نامه های امضا شده را به دبیرخانه جهت ثبت صادره ارسال نماید.0*این امکان در حال حاضر در اتوماسیون وجود دارد و باید تنظیمات آن بنابر درخواست هر واحد در اتوماسیون صورت پذیرد.
3بیمارستان طالقانیحفاظت و نگهداری از پرونده های بیماران بستریعدم پاسخ از سوی ارزیاب
4ستاد دانشگاهبررسی وضعیت نشستن و قرارگرفتن در پشت میز کار - کار با کامپیوتر و..کارمندان (ارگونومی ) واصلاح موارد مشکل دار از طریق اساتید گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه43.5*
5معاونت آموزشساخت و توزیع یک شاخص در سطح جامعه که نشانگر وجود الکل سمی در نوشیدنی باشد.13*
6ستاد دانشگاهپیش بینی پایگاه اورژانس0*
7معاونت غذا و دارواصلاح نحوه هزینه کرد خدمات رفاهی کارکنان11*
8معاونت تحقیقاتتعویض تابلوی اسامی پزشکان درب ورودی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)عدم پاسخ از سوی ارزیاب
9بیمارستان امیرکبیرراه اندازی بوفه جهت رفاه حال بیماران و کارکنان بیمارستان امیرکبیر0*
10معاونت تحقیقاتاحترام به پرچم عزیز کشورم ایران (ملی و حفظ و قداست آن در چشم مردم و محیط های تحت نظارت دانشگاه .)عدم پاسخ از سوی ارزیاب
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.