پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
1110/2/1391آموزشاطلاعات دوره های آموزش ضمن خدمت( دوره های اختصاصی – نام مدرس- نام سرفصل- تاریخ برگزاری دوره ها) روی سایت دانشگاه – ( حوزه معاونت آموزش و تحقیقات )3
128/2/1391آموزشکسر مقرری پایه حقوق کارمندان در فروردین ماه بصورت اقساط7
1331/1/1391شازندبرای خیرین سلامت کارت درمان رایگان صادر شود6
1431/1/1391شازندنصب تابلو اطلاع رسانی ویزه خیرین در تمامی مراکز و شبکه های بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و سایر واحدهای تابعه دانشگاه22
1526/2/1391ساوهحضور یک نیروی کارشناس ستادی در واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان با ایجاد ردیف سازمانی جهت انجام امور مربوط به اتباع بیگانهپیشنهاد از نظر سازمان قابلیت اجرایی نداشت.
1626/2/1391ساوهبرگزاری آزمون جامع علمی کلیه برنامه های بهداشت خانواده از کلیه گروه های هدف از جمله پزشک ، ماما، کاردان ، کارشناس و تکنسین بهداشت خانواده18
1726/2/1391ساوهراه انداری سیستم مشاوره تلفنی برای پاسخگویی به سوالات عموم مردم درخصوص پیشگیری از بیماریهای رفتاری و بهداشت باروری
1811/3/1391آموزشصدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی معدل جهت دانشجویان از طریق پورتال16
1919/2/1391مرکز بهداشت اراکدیدار رودررو و مستمر ریاست محترم دانشگاه با پرسنل واحدهای تابعه دانشگاه10
2023/3/1391آموزشایجاد و راه اندازی یک باجه پستی در سایت سردشت13
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.