پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
312/5/1391شازندنصب یک دستگاه LCD در درمانگاه امام رضا شازند و پخش هشدارهای بهداشتی و عوارض مصرف مواد مخدر به زوج هابه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
332/5/1391شازندآموزش مداوم و ماهیانه پرسنل شبانه روزهای شبکه بهداشت درمان شازند ، آموزش کار با دیس شوک –CPR - - ساکشن و غیره20
342/5/1391شازندحدف زباله های روستایی و فضولات حیوانی جهت کاهش تهدیدات بهداشتی عمومی (تبدیل زباله های روستایی به کمپولت)28
352/5/1391شازندانتخاب یک یا دو  استان به عنوان استان معین یا استان جایگزین برای سطح های بالاتر درمان در سیستم پزشک خانواده
362/5/1391شازندتشکیل کمیته علمی پژوهشی درشبکه های بهداشت22
372/5/1391شازندنصب صندوق نظر سنجی ارباب رجوع نسبت به عملکردپرسنل هر مرکزبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
382/5/1391شازندبا توجه به اینکه پزشکان و کاردانها ارتباط تنگاتنگی با عملکرد بهورزان دارند می توان در خصوص اضافه کاری از آنها نظرسنجی کرد.27
392/5/1391شازندبرگزاری جلسات آموزشی در هر مرکز بهداشت به صورت مجزا با توجه به نیاز هر منطقه16.66
402/5/1391شازندبرگزاری کلاس های حفظ قرآن جهت پرسنل8
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.