پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
416/4/1391تفرشبهبود امور مربوط به متخصصین و متعاقبا" بهبود خدمات درمانی تخصصی در شهرستان تفرش23
4219/4/1391تفرشجمع آوری داروهای مازاد در منازل و در اختیار گذاردن رایگان به بیماران بی بضاعت13
4318/4/1391تفرشتاسیس صندوق رفاه برای پرسنل در هر بیمارستانبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
4423/5/1391آموزشبرگزاری برنامه انس با قرآن از طریق اتوماسیون اداری17
4523/5/1391سایت سردشتتعبیه پنجره شیشه ای بردر کلاس ها بر کیفیت کنترل و نظارت بر این امر25
4622/5/1391طالقانیتهیهه خط مشی مناسب جهت استحصال روشی نیمه کمی یا کمی به عنوان ملاک تشویقات و تنبیهات پرسنل تحت پوشش28
4722/5/1391آموزشاحداث وسایل ورزشی جلوی درب بیمارستان امیر المومنین – دانشکده پزشکی و پارکینگ سایت پردیسبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
481/6/1391آموزشپیشنهاد استفاده از سیستم اتوماسیون در پاسهای ساعتی و ماموریتهای اداری ساعتی8
491/6/1391آموزشتشکیل کمیته راهبردی با عضویت مقامات مسئول آموزش دانشگاه برای رفع مشکل افت آموزشی دانشجویان در سطوح پایین تر از دستیاری17
501/6/1391آموزشپیشنهاد کددار کردن فرمهای مختلف مورد استفاده در واحد دانش آموختگان با استفاده از شماره دانشجویی بامشخصات فردی26
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۶ مورد.