پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
511/6/1391آموزشپیشنهاد ارتقاء واحد دانش آموختگان از طریق الکترونیکی شدن کلیه دانشنامه های ذینفعان در تمامی رشته های موجود در دانشگاه به صورت پرینتبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
521/6/1391درمانایجاد دفتر مرکزی در تهرانبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
531/6/1391درمانطراحی فرم اهدای عضو در سایت دانشگاه علوم پزشکی اراکاین پیشنهاد به عنوان یک برنامه در حال اجرا می باشد.
541/6/1391درمانطراحی فرم معرفی بیماران جهت دیالیز در سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک15
551/6/1391درماناستفاده بهینه از امکانات موجود دانشگاه جهت اجرای طرح پزشک خانواده28
5611/6/1391سایت پردیسساماندهی و تسریع در توزیع غذا جهت صرفه جویی  در مصرف وقت - نیروی انسانی و خودروها و ...24
5711/6/1391سایت پردیسحذف  چاپ نشریه های کاغذی به عناوین مختلف در کلیه معاونتها و کل دانشگاه –چاپ نشریه های کاغذی را روی سایت های مرتبط قراردهند جهت صرفه جویی در مصرف برق – کاغذ و استهلاک دستگاههای دیجیتالی30
5811/6/1391سایت پردیسبرگزاری کلاس آموزشی دارای امتیاز جهت کلیه پرسنل اداری – فنی – تخصصی درمانی درخصوص استفاده بهینه از اموال دولتی و وسایل مورد استفاده اداری و جلوگیری از اسرافدرقالب اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.
5911/6/1391سایت پردیسحذف فرآیندهای کاغذی دبیرخانه ای کلیه واحدها از نظر چاپ کاغذی نامه ها جهت صرفه جویی در مصرف برق و کاغذ و پرینت و نیروی انسانیبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
6011/6/1391سایت پردیسجداسازی و تفکیک کاغذ از زباله های ستاد علوم پزشکی و دانشکده ها و تفکیک ظروف یکبار مصرف ، بطری ها شرکت های طرف قرارداد جهت جمع آوری و بازیافتبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.